OM MIG
Stacks Image 343
Jag ser konstnärskapet - livet som ett ständigt pågående forskningsprojekt… och de tankarna försöker jag gestalta utifrån min erfarenhet.
En nyfikenhet, en vilja att förstå sammanhang, intuition, inlevelse, ett analytiskt- reflekterande synsätt och ett livslångt intresse för oss människor, sett utifrån eller inifrån, är och har alltid varit drivkraften för min kreativitet … att se vad som döljer sig under ytan.
Minnen av tankar och känslor, orden/skriften/poesin, släktleden, tiden – processer och rörelser etc. är infallsvinklar som får yttre form.

Den yttre formen: ofta kroppar, kroppsfodral, fragment av ansikten, rester av ord… utförda i olika material såsom tunn väv, papper, limmade, lackade, målade, tecknade… valet av material ”finner” jag under resans gång.

Jag har under årens lopp målat eller tecknat kroppar..- och 2003 började jag göra kroppshöljen/klädnader i ett för mig nytt material, en transparent gasväv som visar begränsningen och formen… samtidigt som jag ser ”världen” rakt igenom.
Kroppshölje - dykare, sittare, vandrare etc…. ett slags hållplatser, inre eller yttre - ett rum för reflektion.
Kroppsfodral - minnet av en känsla/tanke… som ett ”klädesplagg” bland många, i vår garderob. En del är storlek mindre, andra större, beroende på var i tiden dom är lagrade. Zaida Thorgren